De leverancier van uw ME-TIME
Professionele huishoudhulp met dienstencheques

Veelgestelde vragen van poetshulpen

Je hebt waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode. Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:

 

Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode?
De kantoren zullen gesloten zijn tijdens deze periode omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften. We blijven tijdens de kantooruren wel telefonisch en (bij voorkeur) via mail bereikbaar voor eventuele vragen of problemen.


Hoe zit het met mijn contract?

Je contract blijft geldig, alleen worden de prestaties tijdelijk onderbroken omwille van deze uitzonderlijke maatregelen.


Welke vergoeding zal ik ontvangen?

Omwille van jouw veiligheid en die van je klanten werd beslist om het werk tijdelijk neer te leggen. Hierdoor heb je recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
De overheid heeft de uitkering tijdelijk (voorlopig tot 30/6/2020) verhoogd naar 70 % van jouw brutoloon. Daarnaast ontvang je nog een bijkomende vergoeding van 5.63€ per dag.
Wij hebben alvast de belangrijkste info rond werkloosheidvergoeding en loon voor jou op een rijtje gezet: klik hier.

Voor bijkomende vragen rond de werkloosheidsuitkering kan je contact opnemen met jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas). Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?
Het gaat hier over grensarbeiders die in een ander land wonen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg) en die in België komen werken. Deze personen kunnen in geval van tijdelijke werkloosheid eventueel uitkeringen ten laste van België krijgen. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Ik ben grensarbeider en woon dus niet in België, wat doe ik met documenten/dienstencheques die nog naar kantoor moeten?
Je mag alles opsturen met de post naar het kantoor. Scheur de strookjes af van de dienstencheques en hou deze zorgvuldig bij tot alle coronamaatregelen worden opgeheven. Daarna breng je ze binnen op kantoor

 

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen?
Ja, tot 30 juni 2020 moet je hier geen aangifte van doen en kan je dit cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?
Om uitkeringen te krijgen, moet je eerst een aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen bewijzen. Dit is “de toelaatbaarheid bewijzen”.
• Indien je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, dan word je toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen.
• Indien je tijdelijk werkloos wordt wegens economische redenen tijdens de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, dan word je toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden te voldoen.
Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

!Let dus op: er kunnen geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden betaald voor de periode vóór 1 februari 2020 of na 30 juni 2020 indien je je toelaatbaarheid niet bewijst.

 

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?
Ja. Cumulatie is toegestaan. Je kan in tijdelijke werkloosheid worden gesteld in jouw aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. Je wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en hebt dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie.

 

Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?
Het voortijdig stopzetten van jouw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met de werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld.

 

Moet ik eerst mijn overuren opnemen vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?
Nee, als je tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht, moet je niet eerst jouw verworven overuren opnemen vooraleer je tijdelijk werkloos gesteld kan worden.

 

Wat met ziekte tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid  door overmacht?
Alle gevallen van ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen ten laste van de mutualiteit. Voor de ziektedagen die samenvallen met de niet-gewerkte dagen zal je een ziekte-uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het maakt hierbij niet uit of je al ziek was voor de tijdelijke werkloosheid aanving of pas tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ziek wordt.
Dat betekent dat je binnen de 48u de aanvraag aan bij je ziekenfonds moet doen. Contacteer je ziekenfonds over hoe je dit best doet.

 

Wanneer kan ik terug aan de slag?
Deze coronamaatregelen lopen voorlopig tot en met 19 april 2020. Onder voorbehoud van verlenging van deze maatregelen hernemen we de dienstverlening op 20 april 2020.
We brengen je hier via mail en sms van op de hoogte. Hou dus zeker je gsm en mailbox goed in de gaten!

 

Wat met ziekte en tijdelijke werkloosheid Overmacht?
Alle gevallen van ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen ten laste van de mutualiteit. Voor de ziektedagen die samenvallen met de niet gewerkte dagen zal je een ziekte-uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Het maakt hierbij niet uit of je al ziek was voor de tijdelijke werkloosheid aanving of pas tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ziek wordt.
Dat betekent dat je binnen de 48u de aanvraag aan bij je ziekenfonds moet doen. Contacteer je ziekenfonds over hoe je dit best doet.

 

 

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan nog steeds bij onze kantoren terecht.